Er vindt onderhoud plaats aan de Radboud Repository. Het is mogelijk dat uw zoekactie incomplete resultaten oplevert. Indien u publicaties wilt uploaden kunt u dit doen via de Upload Full Text button. Radboud Repository is undergoing maintenance. Please note that your search may produce incomplete results. If you would like to upload publications, you can do so by means of the Upload Full Text button.

Total Visits

Views
Effectiveness and efficiency of guideline dissemination and implementation strategies(legacy)26687
Leraren en ouderbetrokkenheid: Een reviewstudie naar de effectiviteit van ouderbetrokkenheid en de rol die leraren daarbij kunnen vervullen(legacy)9927
Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding (GVO): onderzoek en actie met betrekking tot hart- en vaatziekten, geslachtsziekten en roken(legacy)9271
Intensive blood glucose control and vascular outcomes in patients with type 2 diabetes(legacy)7458
Mobility as a Service: A critical review of definitions, assessments of schemes, and key challenges(legacy)7443
Employability en individuele ontwikkeling op het werk(legacy)7179
Hoe kinderen reageren op reclame in online sociale netwerken: Reclamewijsheid en de invloed van leeftijdsgenoten(legacy)6787
Использование духовности и злоупотребление ею в организациях, на примере предприятия многоуровневого маркетинга Амуэй в Германии. (Use and misuse of spirituality in organizations. An exemplary case study of Amway Germany)(legacy)6556
Mensbeelden en moreel handelen in de zorg voor verstandelijk gehandicapten. Een empirisch-ethisch onderzoek.(legacy)5768
Leren onderwijzen in een werkplekleeromgeving: Een meervoudige casestudy naar kenmerken van krachtige werkplekleeromgevingen voor aanstaande leraren basisonderwijs(legacy)5688