Filter by: Journal

Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (3)
Actioma (19)
Addiction Biology (1)
Administratiefrechtelijke Beslissingen (196)
Aggressive Behavior (1)
Agrarisch Recht (1)
Agriculture and Human Values (1)
Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte (8)
Alternatives Internationales (1)
Annals of the American Academy of Political and Social Science (2)
Annuaire Européen D’Administration Publique (1)
Arbeidsrecht (1)
Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie (1)
Ars Aequi (92)
Ars Aequi Kwartaalsignaal (19)
Asiel & Migrantenrecht (120)
Beleid & Maatschappij (1)
Bijdragen en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden (1)
Bijdragen en Mededelingen Vereniging Gelre (2)
Biological Psychiatry : Cognitive Neuroscience and Neuroimaging (1)
Bnb : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak (1)
Bouwrecht (13)
Brain Imaging and Behavior (1)
C@Hiers du Crhidi (1)
Cahiers Politiestudies (7)
Canadian Journal of Law and Jurisprudence (1)
Cdpk. Chroniques de Droit Public / Publiekrechtelijke Kronieken (1)
Children’S European Citizenship (1)
Christen Democratische Verkenningen (3)
Common Market Law Review (13)
Competition Law Review (3)
Computerrecht (4)
Contexto Internacional (1)
Cooperation and Conflict (1)
Crime, Law and Social Change (Online) (1)
Criminal Research/Chinese Criminology Review (2)
Criminology & Criminal Justice. an International Journal. Official Journal of the British Society of Criminology (1)
Critical Review of International Social and Political Philosophy (1)
Data Protection Ireland (2)
De Filosoof (1)
De Gemeente-Stem (124)
De Gemeentestem (2)
De Groene Amsterdammer (2)
De Helling. Tijdschrift voor Linkse Politiek (14)
De Korpskrant Haaglanden (1)
De Volkskrant (4)
de Volkskrant (1)
Delikt en Delinkwent (44)
Die Öffentliche Verwaltung (1)
Dpce Online (1)

Browse