Statistics

Total Visits

Views
Effectiveness and efficiency of guideline dissemination and implementation strategies 9848
Intensive blood glucose control and vascular outcomes in patients with type 2 diabetes 7531
Mensbeelden en moreel handelen in de zorg voor verstandelijk gehandicapten: Een empirisch-ethisch onderzoek 2536
Samenwerken in teams, een vanzelfsprekendheid? Een onderzoek naar condities die het samenwerken van professionals in teams beïnvloeden 2139
Leren onderwijzen in een werkplekleeromgeving: Een meervoudige casestudy naar kenmerken van krachtige werkplekleeromgevingen voor aanstaande leraren basisonderwijs 2089
Leraren en ouderbetrokkenheid: Een reviewstudie naar de effectiviteit van ouderbetrokkenheid en de rol die leraren daarbij kunnen vervullen 1629
Macht zonder verantwoordelijkheid? Media, mediabeleid en de kwaliteit van de openbare informatievoorziening 1543
Automated analysis of contrast enhancement in breast MRI lesions using mean shift clustering for ROI selection 1394
Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) in the treatment of patients with chronic pain 1375
Patient safety in primary care: A survey of general practitioners in the Netherlands 1311

Browse