Statistics

Total Visits

Views
Effectiveness and efficiency of guideline dissemination and implementation strategies 2969
Intensive blood glucose control and vascular outcomes in patients with type 2 diabetes 2313
Samenwerken in teams, een vanzelfsprekendheid? Een onderzoek naar condities die het samenwerken van professionals in teams beïnvloeden 908
Metabolic profile of the hippocampus of Zucker Diabetic Fatty rats assessed by in vivo 1H magnetic resonance spectroscopy 842
Predictors of efficacy in depression prevention programmes: Meta-analysis 838
An Executable and Testable Semantics for iTasks 803
De ethische discussie over oorlog en vrede in de jaren zestig tot medio tachtig van deze eeuw 699
Mensbeelden en moreel handelen in de zorg voor verstandelijk gehandicapten: Een empirisch-ethisch onderzoek 626
Helping hands. Strategies to improve hand hygiene compliance in hospital care 459
Leren onderwijzen in een werkplekleeromgeving: Een meervoudige casestudy naar kenmerken van krachtige werkplekleeromgevingen voor aanstaande leraren basisonderwijs 447

Browse