Statistics

Total Visits

Views
Effectiveness and efficiency of guideline dissemination and implementation strategies 3102
Intensive blood glucose control and vascular outcomes in patients with type 2 diabetes 2385
Samenwerken in teams, een vanzelfsprekendheid? Een onderzoek naar condities die het samenwerken van professionals in teams beïnvloeden 938
Metabolic profile of the hippocampus of Zucker Diabetic Fatty rats assessed by in vivo 1H magnetic resonance spectroscopy 846
Predictors of efficacy in depression prevention programmes: Meta-analysis 840
An Executable and Testable Semantics for iTasks 804
De ethische discussie over oorlog en vrede in de jaren zestig tot medio tachtig van deze eeuw 702
Mensbeelden en moreel handelen in de zorg voor verstandelijk gehandicapten: Een empirisch-ethisch onderzoek 656
Leren onderwijzen in een werkplekleeromgeving: Een meervoudige casestudy naar kenmerken van krachtige werkplekleeromgevingen voor aanstaande leraren basisonderwijs 474
Helping hands. Strategies to improve hand hygiene compliance in hospital care 468

Browse